Telefon: info@checkuppaket.com
Fiyat : 1200 TL
1700₺ yerine 1200₺