.
Ancak tek başına kan ve idrar testleri her yaş ve cinsiyet için yeterli olmayabilir. EKG, stres testi ve ECO (ekokardiyografi) ile kalp fonksiyonu, renkli Doppler ultrason ile karın organları, tiroid, jinekolojik sistem, mamografi ve meme hastalıkları hakkında detaylı bilgi alınabilir.
Egzersiz testi (koşu bandı egzersiz testi), spor yapan kişilerde koroner arter hastalıklarını teşhis etmek ve egzersiz kapasitesini, kan basıncını ve egzersize kalp atış hızı yanıtını belirlemek için kullanılır.
Kadınlar için meme tarama programı (meme ultrasonografi+mammografi) için başlangıç yaşı 35-40''tır. Hasta yüksek risk grubunda ise tarama 10 yıl önce başlamalıdır. Birinci derece akrabalarında (büyükanne, anne, teyze veya kız kardeşler) meme kanseri bulunan hastalar yüksek risk grubundadır. Bunun dışında kadınlar ayda en az bir defa kendilerini elle muayene ederek memede kitle varlığını araştırmalıdırlar.Menopozal-postmenapozal dönemdeki kadınların şikayeti olmasa bile rahim ve yumurtalık kanseri taraması amacı ile transvajinal ultrasonografi yapılmalıdır. Transvajinal ultrasonografi ile rahim ve yumurtalıklar ayrıntılı şekilde incelenebilir.
Check-up yaptırmanın bir diğer amacı da; yaşın, cinsiyetin, sigaranın, özellikle kadınlarda hormonal dönemlerin (doğurganlık-menopoz gibi) getirdiği olası hastalık risklerinin belirlenmesi, ailesel kaynaklı olan şeker hastalığı, koroner arter hastalığı, inme ve kanser riskinin araştırılmasıdır. Ailede koroner arter hastalığı riski olanlar için ek check up tetkikleri; HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, efor testi ve ekokardiyografidir. Ailesinde kanser öyküsü olan kadınlar yılda bir; PAP smear alınması, meme ultrasonografisi, mamografi, solunum fonksiyon testleri ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir. Ailesinde kanser öyküsü bulunan erkeklerin de yılda bir kez; prostat spesifik antijen, solunum fonksiyon testi ve akciğer bilgisayarlı tomografi çektirmelidir.